english
   مـرکـز  مـلـی  اسـیـتـژ  ایـران   -   انـجـمـن  بـیـن الـمـلـلی  تـئـاتـر  کـودک  و  نـوجـوان
 
   
گزارش تصویری
 

811912

   

نمایش محیطی «نترسک» در فضای باز مرکز تئاتر کانون

 
   

 

   

 

نمایش محیطی «نترسک» اثر مژگان رضائیان در پارک لاله تهران